Logo
blog1

e-Müstahsil Nedir ?

Müstahsil makbuzu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. Faturalandırma ve belgelendirme işlemlerinin elektronik ortama taşınmasıyla başlayan dönüşüm; gerçekleştirilen son düzenlemelerle müstahsil makbuzu mükelleflerini de kapsamaya başladı. Defter tutma zorunluluğu bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların, basit usulde vergiye tabi olan alıcıların; defter tutma zorunluluğu bulunmayan çiftçiyle yaptıkları alışverişlerde müstahsil makbuzu kesilmesi zorunludur. Geleneksel yöntemle; iki nüshası alınan müstahsil makbuzunun aslı üretici çiftçiye verilir, kopyası alıcıda kalırdı. E-müstahsil makbuzu uygulamasında; belge elektronik ortamda düzenlendikten sonra tek nüsha olarak çıktı alınır; iki taraf imzaladıktan sonra belge, üretici çiftçide kalır. Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı, özel izinli entegratör kuruluş olarak e-müstahsil makbuzu nüshalarınızı sizin için 10 yıl boyunca biz saklıyoruz.


E-müstahsil makbuzu hizmetimiz sayesinde;

Dosyalama ve saklama işlemlerinin getirdiği zaman kaybı ve maliyet gibi dezavantajları engelleyebilirsiniz. Belgeniz veri bütünlüğü bozulmadan elektronik ortamda arşivlenebilecektir. İnternete bağlanabildiğiniz her lokasyondan, elektronik müstahsil makbuzuna ulaşabilirsiniz.